Модель зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення—відриву для системи декількох колінеарних тріщин

ЗаголовокМодель зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення—відриву для системи декількох колінеарних тріщин
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2018
АвториСеліванов, МФ, Чорноіван, ЮО
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2018.09.035
Номер видання9
РозділМеханіка
Нумерація сторінок35-41
Дата публікації9/2018
МоваУкраїнська
Анотація

Для оцінки граничного рівня навантаження на елементи конструкції, які містять тріщини із зонами передруйнування, широко використовується модель зони зчеплення. У статті розглянуто навантаження нескінченної пластини із системою колінеарних тріщин нормального відриву прикладеними на нескінченності розтягувальними зусиллями. Використано метод розв’язання задач механіки тріщин в рамках моделі зони зчеплення, який був запропонований авторами. Розв’язок для розкриттів тріщин знайдено для нерівномірного зв’язку між зчепленням та відривом з урахуванням умови плавності змикання берегів. Побудовано числові розв’язки для декількох значень параметра форми степеневого закону зчеплення—відриву. Проілюстровано залежність розкриття у вершинах фізичних тріщин від рівня зовнішнього навантаження. Встановлено, що його критичний рівень практично не залежить від параметра форми.

Ключові словазакон зчеплення—відриву, колінеарні тріщини, модель зони зчеплення, руйнування, умова скінченності напружень, функція форми