Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L.

ЗаголовокВплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L.
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториКонотоп, ЄО, Карпець, Л-А, Зінченко, АВ, Лопатько, СК, Коваленко, МС, Смірнов, ОЄ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.01.086
Номер видання1
РозділБіологія
Нумерація сторінок86-92
Дата публікації01/2019
МоваУкраїнська
Анотація

За допомогою стандартної тест-системи Allium-тест порівнювали фітотоксичність Cu- та Mn-вмісних наноколоїдів, отриманих за відсутності та наявності стабілізатора. Токсичність дослідних розчинів оцінювали за ростовими показниками коренів Allium cepa L., а цитотоксичність — за проліферативною активністю клітин кореневої меристеми. Встановлено, що розчини стабілізованих наноколоїдів були більш токсичними для рослин A. cepa L. за інтегральним показником приросту коренів, однак виявилися не цитотоксичними. Відмінності у фітотоксичності стабілізованих та нестабілізованих наночастинок залежать від їхніх властивостей і полягають у впливі на різні механізми росту коренів цибулі — мітоз та “кислий” ріст.

Ключові словаAllium-тест, Cu-вмісний наноколоїд, Mn-вмісний наноколоїд, проліферативна активність, цитотоксичність