Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100

ЗаголовокФлюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториКловак, ВО, Нечпай, ЛО, Лелюшок, СО, Куліченко, СА, Запорожець, ОА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.10.074
Номер видання10
РозділХімія
Нумерація сторінок74-81
Дата публікації10/2019
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено вплив катіонних, неіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) та їх сумішей на флюоресцент-ні характеристики розчинів еозину Н. Залежності інтенсивності флюоресценції розчинів еозину Н від концентрації катіонних ПАР (КПАР) (n = 14 ÷ 16) характеризуються наявністю мінімумів на ділянці утво-рення стехіометричних асоціатів еозин : КПАР = 1 : 2 з подальшим виходом на “плато” зі збільшенням концентрації КПАР. Введення до розчинів еозину Н коротколанцюгових КПАР зумовлює появу максимумів молекулярної емісії на ділянці утворення стехіометричних асоціатів. Характер впливу довжини вуг ле вод-невого радикала на інтенсивність флюоресценції барвника вказує на утворення та агрегацію стехіомет-ричних асоціатів еозину Н з КПАР, їх диспергування через стадію утворення субстехіометрич них КПАР-над лишкових асоціатів та солюбілізацію в міцелах при надлишку КПАР. Різниця характеру асоціатів еози ну Н з гідрофобними та помірно гідрофобними КПАР нівелюється в присутності неіонної ПАР Triton Х-100, що забезпечує можливість визначення органічних катіонів різної гідрофобності.

Ключові словаTriton Х-100, еозин Н, поверхнево-активні речовини, флюоресценція, цетилпіридиній хлориду