Сорбційне очищення мінералізованих підземних вод від сполук урану з використанням піларованих глин

ЗаголовокСорбційне очищення мінералізованих підземних вод від сполук урану з використанням піларованих глин
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториКовальчук, ІА, Пилипенко, ІВ, Корнілович, БЮ, Бащак, ОЄ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.10.082
Номер видання10
РозділХімія
Нумерація сторінок82-88
Дата публікації10/2019
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено закономірності сорбційного вилучення сполук урану(VI) з мінералізованих підземних вод. Вста-новлено, що синтезовані зразки пілар-глин мають значно кращі сорбційні властивості щодо вилучення урану з мінералізованих розчинів порівняно з природними глинами. Показано, що у мінералізованих водах уран(VI) знаходиться переважно в аніонній формі, а саме у вигляді карбонатних комплексів, які більш селективно ви-лучаються зразками пілар-бентоніту. За ефективністю вилучення аніонних форм урану з мінералізованих вод пілар-бентоніти можна розмістити в ряд Ti > Fe > Zr > Al.

Ключові словамінералізовані пiдземнi води, пілар-глини, сорбція, уран