Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки — похідного малеіміду

ЗаголовокЦитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки — похідного малеіміду
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториКузнєцова, ГМ, Линчак, ОВ, Бєлінська, ІВ, Черещук, ІО, Мілохов, ДС, Хиля, ОВ, Рибальченко, ВК
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.10.089
Номер видання10
РозділБіологія
Нумерація сторінок89-96
Дата публікації10/2019
МоваУкраїнська
Анотація

Низькомолекулярні інгібітори протеїнкіназ є перспективними протипухлинними засобами завдяки висо-кій ефективності та порівняно низькій токсичності, проте кількість апробованих сполук даного класу не за до вольняє потреби сучасної онкомедицини. Похідна малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1) — інгібітор ряду тирозинових рецепторних і нерецепторних протеїнкіназ. Вста-новлено, що ця сполука викликає апоптоз трансформованих клітин MG-63 (остеосаркома) та SK-OV-3 (аде нокарциноми яєчників), однак практично не впливає на життєздатність нормальних клітин АОВ (аль-веолярні остеобласти). Крім того, МІ-1 пригнічує розвиток колоректальних пухлин in vivo на рівні тради-ційного цитостатика 5-фторурацилу. Дана сполука послаблює прояви та наслідки окисного стресу в орга-нізмі і сприяє відновленню прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за пухлинного процесу що, імовірно, є одним з механізмів реалізації її протипухлинної активності. МІ-1 також зменшує канцеріндукований моноцитоз та тромбоцитоз і сприяє відновленню до норми значень біохімічних показників функціонального стану печінки за пухлинного процесу в організмі, істотно не впливаючи на значення цих показників у здорових тварин. Таким чином, МІ-1 є перспективною сполукою для розробки протипухлинних препаратів на її основі.

Ключові словамалеімід, протеїнкінази