Крайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням

ЗаголовокКрайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториБистров, ВМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.10.029
Номер видання10
РозділМеханіка
Нумерація сторінок29-37
Дата публікації10/2019
МоваРосійська
Анотація

З використанням основних співвідношень тривимірної лінеаризованої теорії стійкості у рамках моделі кусково-однорідного середовища отримано розв’язок задачі стійкості шаруватого композитного матеріалу при стисканні поверхневим навантаженням. Розглянуто випадок неоднорідного докритичного стану, пов'язаного з крайовим ефектом в області навантаження. Використана розрахункова модель для гранич- них умов на бічних сторонах багатошарового зразка з композитного матеріалу, які відповідають умовам симетрії. Досліджено вплив крайового ефекту на згасання форм приповерхневої втрати стійкості при різних статично еквівалентних навантаженнях армуючих шарів композитного матеріалу. Для чисельного розв’язку задачі застосовано метод сіток на основі модифікованого варіаційно-різницевого підходу.

Ключові словабагатошаровий представницький елемент, зминання торців, поверхневе навантаження, повздовжнє стискання, приповерхнева втрата стійкості, тривимірна лінеаризована теорія стійкості, шаруватий композитний матеріал