Відносна біологічна ефективність іонізуючих випромінювань, що використовуються в променевій терапії онкологічних хворих

ЗаголовокВідносна біологічна ефективність іонізуючих випромінювань, що використовуються в променевій терапії онкологічних хворих
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториДьоміна, ЕА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.12.101
Номер видання12
РозділБіологія
Нумерація сторінок101-107
Дата публікації12/2019
МоваРосійська
Анотація

Найбільше практичне значення в клінічній радіобіології і променевій терапії онкологічних хворих мають швидкі нейтрони, які характеризуються високою щільністю іонізації і глибоко проникають в пухлину. Однак побічними ефектами їх дії є розвиток пізніх тяжких променевих ускладнень. Тому актуальними є дослідження закономірностей формування відносної біологічної ефективності (ВБЕ) нейтронів конкретної енергії залежно від дози і ступеня радіочутливості / радіорезистентності опромінюваних клітин (положення в мітотичному циклі). Вивчено ВБЕ швидких нейтронів залежно від їх енергії (6 і 22 МеВ), величини поглиненої дози і стадії мітотичного циклу культури лімфоцитів периферичної крові людини (цитогенетичне дослідження). Найбільші значення ВБЕ нейтронів з енергією 6 МеВ (у діапазоні доз 0,32—2,67 Гр) щодо виходу аберацій хромосом визначені у разі дії на культуру лімфоцитів у G2-стадії, найменші — у випадку дії в S-стадії. Проміжне положення займають значення ВБЕ нейтронів при опроміненні культури лімфоцитів в G0- і G1-стадії. У діапазоні доз 0,2—4,0 Гр величина ВБЕ нейтронів з енергією 22 МеВ найбільш значуща в інтервалі доз 0,2—2,0 Гр, які використовуються в клінічній практиці. З підвищенням дози опромінення ВБЕ нейтронів обох енергій падає. Таким чином, максимальну біологічну ефективність швидкі нейтрони виявляють у разі опромінення в діапазоні малих доз і в найбільш радіочутливому стані клітин (G2-стадія мітотичного циклу). До теперішнього часу в Україні не збережено пріоритет нейтронної терапії для лікування онкологічних хворих і, відповідно, відсутня концепція її подальшого розвитку. Отримані нами дані вказують на те, що для терапевтичного використання випромінювань з високою щільністю іонізації в клінічній онкології мають значення передклінічні біодозиметричні дослідження з метою уточнення їх ВБЕ.

Ключові словааберації хромосом, відносна біологічна ефективність, променева терапія, стадія клітинного циклу, швидкі нейтрони