Очищення води від гідроксосполук феруму деревною мембраною

ЗаголовокОчищення води від гідроксосполук феруму деревною мембраною
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториДульнева, ТЮ, Кучерук, ДД, Ієвлєва, ОС, Гончарук, ВВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.12.108
Номер видання12
РозділЕкологія
Нумерація сторінок108-113
Дата публікації12/2019
МоваУкраїнська
Анотація

Робота присвячена розробці деревних мембран, які можуть бути ефективною альтернативою мембранам з традиційних матеріалів — полімерів та кераміки. Деревні мембрани виготовляються з природної екологічно чистої, відновлюваної, недорогої, доступної сировини, що легко утилізується. Встановлено, що розмір пор деревини відповідає середньому розміру пор мікрофільтраційної мембрани. Досліджено процес очищення води від гідроксосполук Fe(ІІІ) деревною мембраною і показана його висока ефективність у випадку фільтрування води крізь зовнішню поверхню мікрофільтраційної трубчастої деревної мембрани, що обумовлено стеричним механізмом її дії та формуванням на її поверхні додаткового затримувального шару у вигляді динамічної мембрани із гідроксосполук Fe(ІІІ). Вивчено вплив різних фізико-хімічних факторів на затримувальну здатність мембрани та визначені її технологічні параметри. Найбільше значення коефіцієн та затримки Fe(ІІІ) (99,9 %) встановлено при вихідній концентрації Fe(ІІІ) до 340,2 мг/дм3, рНвих 7,0–8,0, робочому тиску 1,0 МПа і питомій продуктивності мембрани 0,05—0,08 м3/(м2 · год). За цих умов значення концентрації пермеату Fe(ІІІ) було нижчим, ніж ГДК Fe(ІІІ) у питній воді. Додавання до розчину, що містить гідроксосполуки Fe(ІІІ), суміші іонів Cl, HCO3 і SO4 2 (по 200 мг/дм3 кожного) практично не впливало на розділові властивості мембрани. Відзначено, що у разі фільтрування розчину крізь внутрішню поверхню трубчастої деревної мембрани значення її питомої продуктивності різко зростало, однак зменшувалась її затримувальна здатність.

Ключові словагідроксосполуки феруму(ІІІ), деревна мембрана, динамічна мембрана, мікрофільтрація, очищення води