Рівняння триконтинуумної механіки провідників

ЗаголовокРівняння триконтинуумної механіки провідників
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториХорошун, ЛП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.12.041
Номер видання12
РозділМеханіка
Нумерація сторінок41-48
Дата публікації12/2019
МоваРосійська
Анотація

Викладено побудову рівнянь триконтинуумної механіки процесів, що відбуваються у провідниках. В основу покладено схему металічного провідника у вигляді сукупності взаємо діючих нейтральних атомів, кожен з яких складається з позитивно зарядженого ядра, зв’язаної з ним частини електронів і вільної частини електронів, що мають негативний заряд. Макроскопічна модель провідника представляється у вигляді трьох взаємопроника ючих взаємодіючих континуумів—сукупності позитивно заряджених ядер, сукупності негативно заряджених зв’язаних з ядрами електронів і сукупності негативно заряджених вільних електронів (електронного газу). Вводяться щільності носіїв відповідних зарядів, а також відповідні парціальні переміщення і парціальеі напруження. Сформульовано рівняння балансу щільностей носіїв відповідних зарядів, рівняння збереження імпульсу і рівняння стану, що зв’язують динамічні і кінематичні параметри.

Ключові словавільні заряди, взаємодіючі континууми, взаємопроникаючі континууми, електронний газ, зв’язані заряди, триконтинуумна механіка