Отримання надтвердих алмазних композитів та визначення їх термостійкості методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу

ЗаголовокОтримання надтвердих алмазних композитів та визначення їх термостійкості методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториСтратійчук, ДА, Туркевич, ВЗ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.12.057
Номер видання12
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок57-64
Дата публікації12/2019
МоваУкраїнська
Анотація

В умовах високих р,Т-параметрів (7,7 ГПа та 1950 ℃) у результаті рідкофазного спікання в системах Салм—(Ti4WC5)—Si, Салм—(Nb—Cr—C)—Si, Салм—(Ta—Cr—C)—Si, Салм—(V—Cr—C)—Si отримано над тверді композиційні матеріали на основі алмазу, визначено їх фазовий склад та деякі фізичні характеристики. У проточному струмені сухого повітря в температурному інтервалі 400—1200 ℃ методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу досліджено процеси окиснення отриманих алмазовмісних композитів і визначено їх термостійкість. Показано, що всі отримані матеріали починають окиснюватися на повітрі при температурі 850—900 ℃, а найбільш інтенсивно процеси термодеструкції відбуваються в температурному інтервалі 950—1100 ℃ і на перших стадіях мають переважно поверхневий характер. В усіх випадках зафіксовані відповідні екзоефекти “горіння” Салм та окиснення подвійних карбідів, які входять до складу досліджувальних матеріалів. Найбільш термостійкими виявилися композити, отримані в системах Салм—(Ta—Cr—C)—Si та Салм—(Nb0,33Cr0,66C0,92)—Si.

Ключові словаалмазні композити, диференційний термічний аналіз, по- двійні карбіди, полікристал, термостійкість