Про вплив скінченних початкових деформацій на параметри хвильового процесу в системі, що складається з шару ідеальної рідини та пружного півпростору

ЗаголовокПро вплив скінченних початкових деформацій на параметри хвильового процесу в системі, що складається з шару ідеальної рідини та пружного півпростору
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториБагно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
Номер видання2
РозділМеханіка
Нумерація сторінок31-39
Дата публікації02/2019
МоваРосійська
Анотація

Розглянуто задачу про поширення нормальних хвиль у попередньо деформованому нестисливому півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружного півпростору та тривимірних лінеаризованих рівнянь Ейлера для ідеальної стисливої рідини. Застосовано постановку задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв'язків лінеаризованих рівнянь для пружного тіла та рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі. Побудовано дисперсійні криві нормальних хвиль в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини шару ідеальної стисливої рідини на фазові швидкості гармонічних хвиль. Запропоновано критерій існування нор• мальних хвиль у гідропружних хвилеводах. Розвинутий підхід і отримані результати дозволяють встано• вити для хвильових процесів межі застосування моделей, заснованих на різних варіантах теорії малих початкових деформацій та класичній теорії пружності для твердого тіла. Чисельні результати представле ні у вигляді графіків і дано їх аналіз.

 

Ключові слованестисливий пружний півпростір, нормальні хвилі, початкові деформації, фазова швидкість, шар ідеальної стисливої рідини