Необхідна і достатня ознака існування точкового часу на орієнтованій множині

ЗаголовокНеобхідна і достатня ознака існування точкового часу на орієнтованій множині
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2019
АвториГрушка, ЯІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2019.08.009
Номер видання8
РозділМатематика
Нумерація сторінок9-15
Дата публікації08/2019
МоваУкраїнська
Анотація

 Поняття орієнтованої множини є базовим найелементарнішим поняттям теорії мінливих множин. Основ ною мотивацією для побудови цієї теорії стала шоста проблема Гільберта, тобто проблема математично строгого формулювання основ теоретичної фізики.

 У роботі встановлюється необхідна і достатня ознака існування точкового часу на орієнтованій мно жині, де з інтуїтивної точки зору точковий час — це час, пов’язаний з еволюцією системи, що складається лише з одного фіксованого об’єкта (наприклад, з однієї матеріальної точки). Зокрема, доведено, що точковий час існує на орієнтованій множині тоді і тільки тоді, коли ця орієнтована множина є квазіланцюговою. Також з використанням отриманого результату розв’язано проблему опису найрізноманітніших образів лінійно упорядкованих множин, яка природно виникає в теорії упорядкованих множин.

Ключові словамінливі множини, орієнтовані множини, упорядковані множини, час