Процес вивільнення активної речовини з модельної композитної системи на основі чорного чаю та кремнеземів

ЗаголовокПроцес вивільнення активної речовини з модельної композитної системи на основі чорного чаю та кремнеземів
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториКлименко, НЮ, Крупська, ТВ, Туров, ВВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.01.071
Номер видання1
РозділХімія
Нумерація сторінок71-78
Дата публікації1/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено композитні системи на основі гідрофільного та суміші гідрофільного і гідрофобного кремнезе мів з різною насипною густиною (45, 175, 300 г/л) та чорного чаю. Встановлено, що зі збільшенням кон центрації чаю оптична густина розчину лінійно зростає. Показано, що компоненти чаю можуть адсор буватись на гідрофільному кремнеземі в кількості, що не перевищує 0,002 г/г. Визначено, що створені композитні системи мають дві стадії вивільнення активних речовин — швидку та повільну, що обумовлює їх пролонговану дію. Завдяки взаємодії частинок кремнезему та целюлозної матриці лікарських рослин проце сом десорбції можна керувати в широких межах, змінюючи фізико хімічні параметри цього процесу, насип ну густину композитних систем та використовуючи додатки гідрофобного кремнезему. Встановлено ефект реадсорбції біологічно активних речовин у міжчастинкових зазорах композитної системи. Зроблено припу щення, що цей ефект можна застосовувати для створення нового покоління композитних систем, придат них для лікування різних типів захворювань.

Ключові словадесорбція, композитні системи, кремнезем, УФ спектроскопія, чорний чай