Про ідеали та контраідеали в алгебрах Лейбніца

ЗаголовокПро ідеали та контраідеали в алгебрах Лейбніца
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториКурдаченко, ЛА, Субботін, ІЯ, Ящук, ВС
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.01.011
Номер видання1
РозділМатематика
Нумерація сторінок11-15
Дата публікації1/2020
МоваАнглійська
Анотація

Підалгебра S алгебри Лейбніца L називається контраідеалом, якщо ідеал, породжений S, збігається з L. Вивчено алгебри Лейбніца, підалгебри яких є або ідеалом, або контраідеалом. Нехай L — алгебра над по• лем F з бінарними операціями + і [ , ]. Тоді L називається алгеброю Лейбніца (точніше, лівою алгеброю Лейбніца), якщо вона задовольняє тотожність [[a, b], c] = [a, [b, c]] – [b, [a, c]] для всіх a, b, c L. Також використано іншу форму цієї тотожності: [a, [b, c]] = [[a, b], c] + [b, [a, c]]. Алгебри Лейбніца є узагальнен• ням алгебр Лі. Підпростір A алгебри Лейбніца L називається підалгеброю, якщо [x,y] A для всіх елементів x, y  A. Підалгебра A називається лівим (відповідно правим) ідеалом L, якщо [y, x] A (відповідно [x, y] A) для всіх x A, y L. Іншими словами, якщо A є лівим (відповідно правим) ідеалом, то [L, A] „ A (відповідно [A, L] A ). Підалгебра A із L називається ідеалом L (точніше, двостороннім ідеалом), якщо вона одночасно є лівим і правим ідеалом так, що [x, y], [y, x] A для всіх x A, y L. Підалгебра A із L називається контраідеалом L, якщо AL = L. Теорія алгебр Лейбніца розвивається досить інтенсивно, проте дуже нерівномірно. Однак існують природні для будь•яких алгебраїчних структур задачі, що раніше не розглядалися для алгебр Лейбніца. Отримано повний опис алгебр Лейбніца, які не є алгебрами Лі, підалгебри яких є ідеалом або контраідеалом. Також отримано опис алгебр Лі, всі підалгебри яких є ідеалами або контраідеалами, з точністю до простих алгебр Лі.

Ключові словаідеал, алгебра Лі, алгебра Лейбніца, екстраспеціальна алгебра Лейбніца., квазіпроста алгебра Лейбніца, контраідеал, підалгебра, фактор алгебра, ядро Лейб ніца