Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини

ЗаголовокРеалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториШеметун, ОВ, Талан, ОО, Дибська, ОБ, Пілінська, МА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.10.077
Номер видання10
РозділБіологія
Нумерація сторінок77-84
Дата публікації10/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено вплив інтактних лімфоцитів крові умовно здорових осіб на стабільність геному лімфоцитів крові хворих з первинним діагнозом В-клітинна хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ), опромінених in vitro на G0 стадії клітинного циклу γ-квантами 137Cs у дозі 0,50 Гр. Для дослідження використано власну модельну систему кокультивування лімфоцитів крові різностатевих осіб, розроблену для вивчення різних проявів феномену bystander response на цитогенетичному рівні. Встановлено зниження радіаційно-індукованої частоти аберацій хромосом в опромінених клітинах хворих на ХЛЛ з 12,88 до 9,56 на 100 метафаз (p < 0,01) внаслідок зменшення рівня аберацій хроматидного типу (з 5,66 до 2,83 на 100 метафаз, p < 0,001), які вва жаються маркерами хромосомної нестабільності. Частота нестабільних цитогенетичних маркерів радіаційної дії (ди центричних і кільцевих хромосом) залишилася незмінною (р > 0,05). Отримані дані свідчать про те, що результатом взаємодії опромінених in vitro клітин крові хворих на В-клітинну ХЛЛ (клітин-мішеней) з інтактними лімфоцитами крові умовно здорових осіб (клітинами-свідками) є зниження рівня хромосомної нестабільності в клітинах-мішенях, що подібно до реалізації ефекту порятунку першого типу.

Ключові словаіонізуюча радіація, аберації хромосом, ефект порятунку, змішана культура лімфоцитів крові людини, хронічна лімфоцитарна лейкемія