Наночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють

ЗаголовокНаночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториНікітченко, ЮВ, Клочков, ВК, Кавок, НС, Карпенко, НО, Сєдих, ОО, Нікітченко, ІВ, Божков, АІ, Єфімова, СЛ, Семіноженко, ВП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.10.035
Номер видання10
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок35-44
Дата публікації10/2020
МоваАнглійська
Анотація

У порівнянні з дією метформіну — міметика низькокалорійної дієти, що продовжує життя тварин, вивчається вплив наночастинок діоксиду церію (CeO2 НЧ (1—2 нм)) на виживання, фізіологічні показники (концентрація тироксину, ректальна температура) та біохімічні показники (вміст ліпідних гідроперок сидів, активність ферментів аконітази, глутатіонпероксидази, глутаредоксину, глутатіонредуктази, НАДФ+-дегідрогеназ (глюкозо-6-фосфат дегідрогеназа, малат дегідрогеназа та ізоцитрат дегідрогеназа) у сироватці крові, мітохондріальної та постмітохондріальної фракцій печінки. Було встановлено, що тривале використання CeO2 НЧ з питною водою (0,25—0,30 мг / кг маси тіла на добу) або метформіну (100—110 мг / кг маси тіла на добу) з 670 днів після народження призводило до значного збільшення виживання (медіана виживаності контрольних щурів становила 900 днів, у тварин, які отримували CeO2 НЧ — 960 днів, і метформіну — 990 днів), зниження ректальної температури, уповільнення зниження тироксину в крові та нормалізації прооксидантно/антиоксидантного балансу в тканинах печінки та крові. Розрахований інтегральний показник надійності прооксидантно/антиоксидантного балансу (коефіцієнт надійності) у досліджуваних тканинах щурів у відповідь на використання CeO2 НЧ зріс в 4,99 раза, а метформіну — у 4,94 раза порівняно з інтактними тваринами. Отримані дані дозволяють зробити висновки щодо перспектив наночастинок CeO2, а також метформіну для розробки геропротекторних препаратів, що сприяють поліпшенню здоров’я та збільшують виживаність організму при старінні.

Ключові словавиживання старих щурів-самців, кров, метформін, наночастинки CeO2, печінка, прооксидантно/антиоксидантний баланс, температура тіла, тироксин