Взаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів

ЗаголовокВзаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториСтрутинська, НЮ, Слободяник, МС
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.10.054
Номер видання10
РозділХімія
Нумерація сторінок54-61
Дата публікації10/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено закономірності фазоутворення в системах (МІ1 + МІ2)2O—P2O5—TiO2—МІІO (МІ — Na, K, Rb; MII — Mg, Co, Ni) в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів за значень мольних співвідношень (МІ1 + МІ2)/Р = 1.0; Ti/Р = 0.25; MII/Ті = 1.0 та МІ1І2 = 1.0 і 2,0 у температурному інтервалі 1000—780 °С та встановлено, що для змішаних Na—К-фосфатних систем незалежно від співвідношення Na/К (в інтервалі 1,0—2,0) характерним є склування. Для Na—Rb-вмісних систем зростання кількості натрію у вихідному розплаві до значення Na/Rb = 2,0 сприяє формуванню монокристалів NaTi2(PO4)3, легованих іонами двовалентних металів. У випадку К—Rb-фосфатних розчин-розплавів встановлено, що значення К/Rb = 2,0 є оптимальним для вирощування монокристалів (K/Rb)2MII0,5Ti1,5(PO4)3 (MII — Mg, Co, Ni), що належать до кубічної сингонії (пр. гр. P213 — лангбейнітовий структурний тип). Розраховані параметри комірки для нових фосфатів (K/Rb)2MII 0.5Ti1.5(PO4)3 залежать від природи MII і становлять: a = 9,851(6) Å для Mg, a = 9,853(9) Å для Co та a = 9,850(1) Å для Ni. Синтезовані складні фосфати досліджено методами порошкової рентгенографії, термічного аналізу та ІЧ-спектроскопії.

Ключові словалангбейніт, порошкова рентгенографія, розчин-розплавна кристалізація, термічний аналіз