Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук - похідних піримідину

ЗаголовокСкринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук - похідних піримідину
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
Автори.В.Могільнікова, І, .А.Циганкова, В, .М.Соломянний, Р, .С.Броварець, В, .М.Білько, Н, Ємець, АІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.10.062
Номер видання10
РозділБіологія
Нумерація сторінок62-70
Дата публікації10/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Проведено скринінг нових синтетичних сполук — похідних піримідину — з метою відбору найбільш ефективних з них, які виявляють рістрегулювальну активність у рослин, і порівняння їх дії з дією фітогормонів класу ауксинів. Зокрема, досліджено вплив сполук на проростання насіння, ріст і розвиток рослин томата (Solanum lycopersicum L.) сорту Лагідний в умовах in vivo та in vitro. Встановлено, що деякі з досліджуваних сполук позитивно впливають на морфометричні та біохімічні показники 30-добових рослин: сполуки D1–D5 підвищували проростання насіння на 9–27 %, найбільш ефективною серед них була сполука D1. Під дією сполук D1 та D2 збільшувалася висота пагонів до 29 %. Усі досліджувані сполуки ефективно впливали на коренеутворення рослин, збільшуючи або довжину коренів (до 8 %), або їх кількість (до 25 %), найефективнішою серед них виявилася сполука D2. Вперше досліджено вплив цих сполук на морфогенетичний потенціал експлантів томатів в умовах in vitro і встановлено, що для прямої регенерації рослин найбільш ефективними є сполуки D1 та D2, які в подальшому можуть бути рекомендовані для використання в різних біотехнологічних програмах з генетичного вдосконалення томатів.

Ключові словаin vitro, in vivo, Solanum lycopersicum L., ауксини, похідні піримідину, регулятори росту, рослини, синтетичні сполуки