Контактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору

ЗаголовокКонтактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториБабич, СЮ, Ярецька, НО
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.11.024
Номер видання11
РозділМеханіка
Нумерація сторінок24-30
Дата публікації11/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Стаття присвячена дослідженню контактної взаємодії попередньо напруженого циліндричного кільцевого штампа на півпростір з початковими (залишковими) напруженнями без врахування сил тертя. Задачу розв’язано у випадку нерівних коренів визначального рівняння. Дослідження представлено в загальному вигляді для теорії великих початкових (кінцевих) деформацій і двох варіантів теорії малих початкових деформацій у рамках лінеаризованої теорії пружності при довільній структурі пружного потенціалу. Припускається, що початкові стани пружного кільцевого штампа та пружного півпростору однорідні та рівні. Дослідження проводиться в координатах початкового деформованого стану, які пов'язані з лагранжевими координатами (природного стану). Крім того, вплив кільцевого штампа викликає невеликі збурення відповідних величин основного напружено-деформованого стану. Також передбачається, що пружний кільцевий штамп та пружний півпростір виготовлені з різних ізотропних, трансверсально-ізотропних або композиційних матеріалів.

Ключові словакільцевий штамп, контактна задача, лінеаризована теорія пружності, півпростір, початкові (залишкові) напруження