Природа SrLn2BIVBIIIO7(Ln=La-Sm, BIV = Ti, Sn, BIII= Sc, In) з шаруватою перовськітоподібною структурою

ЗаголовокПрирода SrLn2BIVBIIIO7(Ln=La-Sm, BIV = Ti, Sn, BIII= Sc, In) з шаруватою перовськітоподібною структурою
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториТітов, ЮО, Слободяник, МС, Чумак, ВВ, Тимошенко, МВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.02.068
Номер видання2
РозділХімія
Нумерація сторінок68-75
Дата публікації2/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Методами порошкової рентгенівської дифрактометрії та нелінійної оптики визначені області існування і кристалографічні характеристики фаз з двошаровою структурою в системах Sr3–xLnxBIV 2–xBx IIIO7 (Ln = La—Tb, BIV = Sn, Ti, BIII = Sc, In). Встановлено утворення неперервної області фаз з двошаровою структурою в системах Sr3–xLnxTi2–xScxO7 (Ln = La—Sm), Sr3–xLnxSn2–xScxO7 (Ln = La, Pr) та обмеженої (0 ≤ х ≤ 1) області фаз з двошаровою структурою в системах Sr3–xLnxTi2–xScxO7 (Ln = La—Sm) та Sr3–xLnxSn2–xScxO7 (Ln = La, Pr). У решті систем Sr3–xLnxBIV 2–xBx IIIO7 зафіксовано існування неширокої (величина х значно менше 1) області фаз з двошаровою структурою на основі Sr3B2 IVO7. Характер фазових співвідношень у системах Sr3–xLnxTi2–xScxO7 (Ln = La—Sm), Sr3–xLnxSn2–xScxO7 (Ln = La, Pr) і лінійний тип концентраційних залежностей параметрів елементарних комірок фаз з двошаровою структурою свідчить про те, що склад фаз Sr2LnTiScO7 (Ln = La—Sm) та Sr2LnSnScO7 (Ln = La, Pr) являє собою звичайну точку в неперервному ряду твердих розчинів псевдобінарних систем Sr3B2 IVO7 – SrLn2Sc2O7 (BIV = Ti, Sc). Обмеженість можливості заміщення атомів стронцію і титану в системах Sr3–xLnxТі2–xInxO7 (Ln = La—Sm) та Sr3–xLnxSn2–xInxO7 (Ln = La, Pr) значенням х = 1 дає підстави для обґрунтованого припущення, що титанатоіндати Sr2LnTiInO7 (Ln = La—Sm) та станатоіндати Sr2LnSnInO7 (Ln = La, Pr) являють собою індивідуальні сполуки з двошаровою структурою. Цей висновок підтверджується також можливістю їх утворення шляхом “дорощування” другого шару октаедрів InО6 у одношаровому перовськітоподібному блоці сполуки Sr2BIVO4 (BIV = Ti, Sn) перовськітом LnInО3 : Sr2BIVO4 + LnInО3 = Sr2LnBIVInO7.

Ключові словаізоморфізм, рентгенівська порошкова дифрактометрія, шарувата перовськітоподібна структура