Вплив температурного стресу та ґрунтової посухи на амінокислотний склад озимої пшениці

ЗаголовокВплив температурного стресу та ґрунтової посухи на амінокислотний склад озимої пшениці
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториБабенко, ЛМ, Романенко, КО, Косаківська, ІВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.02.087
Номер видання2
РозділЕкологія
Нумерація сторінок87-92
Дата публікації2/2020
МоваАнглійська
Анотація

У контрольованих умовах досліджено вплив короткотривалої високої (40 °C, 2 год) і по зитивної низької (4 °C, 2 год) температур та помірної ґрунтової посухи на загальний вміст вільних амінокислот і проліну в органах 14-добових рослин Triticum aestivum L. сорту По долянка. Встановлено, що вміст вільних амінокислот і проліну був вище у пагонах конт рольних рослин і становив відповідно 18,29 та 0,85 мг/г маси сухої речовини. За умов мо дельованої помірної грунтової посухи вміст вільних амінокислот і проліну підвищився у пагонах відповідно на 17 та 71 %, тоді як у коренях — на 50 та 61 %. У разі короткотрива лої гіпотермії також зафіксовано зростання вмісту вільних амінокислот і проліну у пагонах відповідно на 12 та 47 %, а в коренях — на 30 та 23 %. Реакція на короткотривалу гіпертер мію була менш виразною. Обговорюється участь вільних амінокислот і проліну у набутті стійкості озимої пшениці до абіотичних стресорів.

Ключові словаTriticum aestivum, вільні амінокислоти, грунтова посуха, пролін, температурний стрес