Про вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини

ЗаголовокПро вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториБагно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.02.015
Номер видання2
РозділМеханіка
Нумерація сторінок15-23
Дата публікації2/2020
МоваРосійська
Анотація

Розглянуто задачу про поширення акустичних хвиль в попередньо деформованому нестисливого пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром в’язкої стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружного півпростору та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав’є—Стокса для шару в’язкої стисливої рідини. Застосовано постановку задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв’язків лінеаризованих рівнянь для пружного тіла і рідини. Отримано дисперсійне рівняння, що описує поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі. Побудовано дисперсійні криві поверхневих хвиль в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини шару в’язкої стисливої рідини на фазові швидкості, коефіцієнти загасання і дисперсію поверхневих хвиль у гідропружних хвилеводах. Числові результати наведено у вигляді графіків і дано їх аналіз.

Ключові словакоефіцієнт згасання, поверхневі хвилі, пружний півпростір, скінченні початкові деформації, фазова швидкість, шар в'язкої стисливої рідини