Наночастинки ортованадату гадолінію збільшують виживаність старих щурів

ЗаголовокНаночастинки ортованадату гадолінію збільшують виживаність старих щурів
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториНікітченко, ЮВ, Клочков, ВК, Кавок, НС, Карпенко, НО, Сєдих, ОО, Божков, АІ, Малюкін, ЮВ, Семіноженко, ВП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.02.029
Номер видання2
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок29-36
Дата публікації2/2020
МоваРосійська
Анотація

Досліджено вплив наночастинок ортованадату гадолінію, активованого європієм (НЧ GdVO4 : Eu3+ (8x25 nm)), на виживаність, концентрацію тироксину, температуру тіла та прооксидантно-антиоксидант ний баланс у печінці та крові щурів, що старіють. Встановлено, що застосування наночастинок GdVO4 : Eu3+ з питною водою (0,25—0,3 мг/кг маси тіла на добу) з 22-місячного віку тварин приводить до достовірного збільшення виживаності. Медіана виживаності контрольних щурів становила 900 днів, а піддослідних — 1010 днів. Відзначено зниження ректальної температури та збереження вмісту тироксину в крові на рівні більш молодих тварин: 50,1 ± 1,9 нмоль/л vs. 41,4 ± 3,3 нмоль/л у контролі (р < 0,05). Встановлена нормалізація прооксидантно-антиоксидантного балансу в печінці та крові тварин, що старіють. Так, у 33-місячних щурів, що отримували наночастинки, рівень гідроперекисів ліпідів у мітохондріальній фракції печінки та сироватці крові знижувався і не відрізнявся від показників 12-місячних контрольних щурів. Очевидно, цьому сприяло збільшення під впливом наночастинок активності глутатіонпероксидазної антиоксидантної системи та глутатіонредуктазної активності в постмітохондріальній фракції печінки до рівня 12-місячних щурів. Отримані дані свідчать про перспективність використання наночастинок НЧ GdVO4 : Eu3+ для розробки препаратів-геропротекторів, що збільшують тривалість життя старіючого організму.

Ключові словаGdVO4 : Eu3+, виживаність, наночастинки, прооксидантно-антиоксидантний баланс, старі щури, температура тіла, тироксин