Глибинна будова Ялинського насуву Дніпровсько-Донецької западини за даними сейсмічного профілю DOBREflection-2000

ЗаголовокГлибинна будова Ялинського насуву Дніпровсько-Донецької западини за даними сейсмічного профілю DOBREflection-2000
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториГринь, ДМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.02.045
Номер видання2
РозділНауки про Землю
Нумерація сторінок45-51
Дата публікації2/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Розломи в геологічному середовищі з’являються у результаті глибинних тектонічних рухів. Їхня кількість і просторове розташування є важливим інформативним елементом про гео динамічні явища, які відбувалися мільйони років тому. Виділення розломів із сейсмічного хвильового поля можли ве за умови нескладної геології, коли відбиваючі границі розташовані горизонтально або під малим кутом. У місці розлому з вертикальним зміщенням у відбитому хвильовому полі виникають фазові неузгодження. Це полегшує їхнє виявлення. Але у більшості випадків маємо досить складну геологію або необхідність досліджувати великі глибини. Для таких випадків необхідно застосовувати додаткові математичні методи обробки сейсмічних даних. Один з таких способів описаний у роботі — розв’язання оберненої динамічної задачі сейсміки з метою встановлення поглинальних особливостей геологічної будови. Розломи в осадових породах, як правило, заповнені подрібненими залишками породи, флюїдами, водою. Це різко змінює поглинальні властивості заповнювача, що підвищує контрастність розлому. У метаморфізованих твердих породах спостерігається однотипна зміна поглинання великих монолітних блоків, які знаходяться поруч і були переміщені на певну відстань. В основу запропонованої методики визначення наявності та просто рового поширення малоамплітудних глибинних розломів покладено метод визначення логарифмічних декрементів згасання. Для інтерпретації використано сейсмічні матеріали СГТ, отримані під час виконання міжнародного проекту DOBREflection-2000. Наведено результати дослідження ділянки сейсмічного профілю, на якій знаходиться найбільший у Дніпровсько- Донецької западині Ялинський насув.

Ключові словагеотектоніка, логарифмічний декремент згасання, поглинання, розлом, сейсморозвідка