Індивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому

ЗаголовокІндивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториЗемскова, ОВ, Главацький, ОЯ, Курінний, ДА, Демченко, ОМ, Рушковський, СР
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.04.091
Номер видання4
РозділБіологія
Нумерація сторінок91-98
Дата публікації4/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Методом електрофорезу окремих клітин (сomet assay) в нейтральних умовах досліджено особливості індивідуальної радіаційно-індукованої нестабільності геному хворих на гліобластому. Встановлено, що в культурі лімфоцитів периферичної крові у двох осіб з патоморфологічно верифікованою гліобластомою (пацієнти № 1 та № 3) відсоток “комет” з високим рівнем пошкоджень достовірно перевищував показники в культурах лімфоцитів крові осіб з групи порівняння. Після опромінення культур лімфоцитів у дозі 1,0 Гр частота клітин з високим показником розривів ДНК зросла в культурах лімфоцитів двох пацієнтів (№ 2 та № 3) і знизилась у одного пацієнта (№ 1). Частотний аналіз розподілу “комет” за значеннями рівня пош коджень ДНК показав наявність у неопромінених культурах лімфоцитів пацієнтів № 2 та № 3 значного пулу клітин, які зупинили поділ на S стадії клітинного циклу. Після опромінення частота таких клітин у пацієнта № 3 значно зменшилась. Відмічено, що апоптична активність у культурах лімфоцитів нейроонкологічних хворих була достовірно вища, ніж у культурах умовно здорових волонтерів.

Ключові словаγ-опромінення, апоптоз, гліобластома, електрофорез окремих клітин, культура лімфоцитів периферичної крові людини