Про вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям

ЗаголовокПро вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториБагно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.04.025
Номер видання4
РозділМеханіка
Нумерація сторінок25-33
Дата публікації4/2020
МоваРосійська
Анотація

Розглядається задача про поширення гармонічних хвиль у попередньо деформованому нестисливому півпросторі, що взаємодіє з шаром в’язкої стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружного півпростору та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав’є—Стокса для шару в’язкої стисливої рідини. Застосовано постановку задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв’язків лінеаризованих рівнянь для пружного тіла та рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі. Побудована дисперсійна крива поверхневої хвилі в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини шару в’язкої стисливої рідини на фазові швидкості, коефіцієнти згасання, дисперсію поверхневої хвилі та поверхневу нестійкість гідропружного хвилеводу. Числові результати наведено у вигляді графіків і дано їх аналіз.

Ключові словакоефіцієнт згасання, нестисливий пружний півпростір, поверхневі хвилі, поверхнева нестійкість, скінченні початкові деформації, фазова швидкість, шар в'язкої стисливої рідини