Геохімічні особливості та генезис осадових порід серії триніті (район острова Лахілл, Західна Антарктида)

ЗаголовокГеохімічні особливості та генезис осадових порід серії триніті (район острова Лахілл, Західна Антарктида)
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториАртеменко, ГВ, Ганоцький, ВІ, Гречанівська, ОЄ, Канунікова, ЛІ, Швайка, ІА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.04.066
Номер видання4
РозділНауки про Землю
Нумерація сторінок66-76
Дата публікації4/2020
МоваРосійська
Анотація

Осадові породи серії триніті простежуються на Антарктичному півострові від північної частини на південь впродовж близько 500 км. Визначення області їх знесення та умов формування має велике значення для реконструкції меж суперконтиненту Гондвана. Осадові породи серії триніті досить повно вивчені в північній частині Антарктичного півострова і значно слабше — у південній частині ареалу їх поширення. Нами вивчена товща турбідитів у східній частині о. Лахілл. Вони представлені чергуванням шарів кварцевих грауваків потужністю від перших сантиметрів до 30 см і аргілітів потужністю від перших сантиметрів до 15 см. У кварцевих грауваках уламки переважно монокристалічні, рідше уламки порід різноманітної форми — гострокутні, різко неправильної форми. Розмір уламків варіює від 0,03 до 0,6 мм. Аргіліти складаються з вміщуючої маси і включених у неї оолітоподібних утворень, які складені криптозернистими мінералами. Дослідження мінерального складу аргілітів методом рентгенофазового аналізу показало, що переважаючим мінералом у ньому є кварц з підпорядкованою кількістю біотиту і домішкою альбіту та деяких рудних мінералів. Визначено низький ступінь зміни первинних осадів серії триніті в південній частині ареалу їх поширення — в умовах пізнього катагенезу—раннього метагенезу за шкалою Н.В. Логвиненко і Л.В. Орлової. На відміну від цього району, осадові породи серії триніті у північній частині Антарктичного півострова метаморфізовані в умовах преніт-пумпелеїт-, пумпелеїт-актиноліт- і зеленосланцевої фацій. Встановлено, що в області знесення осадових порід району о. Лахілл переважали кислі і середні магматичні породи натрієвого складу корового генезису і в підпорядкованій кількості були також основні породи. Згідно з отриманими даними, осадові породи серії триніті досліджуваного району утворилися у верхній частині континентального схилу.

Ключові словаАнтарктичний півострів, аргіліти, Гондвана, кварцеві грауваки, область знесення осадів, оолітоподібні структури, петрофація, рідкоземельні елементи, серія триніті, турбідити