Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації

ЗаголовокВдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториЛобанов, ЛМ, Асніс, ЮА, Піскун, НВ, Статкевич, ІІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.08.051
Номер видання8
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок51-56
Дата публікації8/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджені механічні властивості інтерметалідного сплаву системи TiAl наступного складу: Ti-44Al-5Nb- 3Cr-1,5Zr (ат.%). З метою оптимізації структури і властивостей цей сплав був переплавлений методом індукційної безтигельної зонної плавки (ІБЗП). Відпрацьована методика випробувань на розтяг та стиснення інтерметаліду системи TiAl, як у вихідному стані, так і після індукційної зонної плавки. Результати ви пробувань на розтяг вихідного матеріалу показали, що тимчасовий опір розриву при кімнатній температурі (+20 °С) дорівнює 240,5 МПа, а пластичність, практично, не спостерігається. Аналогічні випробування зразків, що пройшли обробку методом ІБЗП показали значення межі текучості — 837 МПа, межі міцності — 983 МПа і подовження δ — 1,45 %. Інтерметаліди системи TiAl при кімнатній температурі є малопластичними матеріалами і при випробуванні їх на одновісне розтягнення крихке руйнування зразка наступає відразу в пружній області. У зв’язку з тим, що стиснення — один з найбільш м’яких видів випробувань було прийнято рішення подальші випробування з метою визначення механічних характеристик проводити на стиснення. Дослідження проводилися на машині Instron 8802 за допомогою спеціальних пристроїв, які були розроблені для плоских та циліндричних зразків відповідно до стандарту ASTM D695. Це дозволило визначити такі механічні характеристики, як межа текучості і межа міцності, а також ступінь деформації при стисненні ε, % для вихідного матеріалу. За цими даними були побудовані криві деформації. З метою порівняння механічних властивостей вихідного сплаву, які одержані різними методами випробування — на розтяг та на стиснення, були також проведені випробування на стиск зразків після зонної перекристалізації. Показано, що механічні властивості сплаву, які були визначені при випробуванні на стиснення, значно вищі, ніж ті, які одержані при випробуванні на розтяг.

Ключові словаінтерметалідний сплав, випробування на розтяг, випробування на стиснення, межа міцності, межа текучості, механічні випробування, подовження