До проблеми нафтогазоносності докембрійського фундаменту

ЗаголовокДо проблеми нафтогазоносності докембрійського фундаменту
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториЛукін, ОЮ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.08.057
Номер видання8
РозділНауки про Землю
Нумерація сторінок57-65
Дата публікації8/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Відкриття групи родовищ з нафтовими, газоконденсатними та гетерофазовими покладами в докембрійському фундаменті північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену (Хухринсько-Юліївсько-Гашинівсько-Євгеніївська зона) свідчить про великий потенціал цього не зовсім традиційного джерела вуглеводнів. Але для ефективних пошуків, розвідки та розробки цього типу родовищ необхідно мати чіткі уявлення про фактори їх формування. Перш за все слід враховувати специфіку нафтогазонакопичення в кристалічних породах. На відміну від осадових формацій струменево-інжекційний механізм акумуляції вуглеводнів нерозривно пов’язаний із процесами розущільнення первісно щільних порід фундаменту. Присутність у вторинних мікропорожнинах субфосильних зерен соснового (Pinus) пилку, вірогідно, олігоцен-міоценового віку свідчить про провідну роль декомпресійного (у тому числі тектоно-кесонного фактора) розущільнення (з одночасним всмоктуванням вуглеводнів) на неотектонічному етапі. Це дає можливість визначити нафтогазоперспективні об’єкти (певні блоки фундаменту з підвищеними сумарними амплітудами неотектонічних рухів) і водночас враховувати велике поширення у фундаменті вуглеводневих покладів з пластовими тисками нижче за гідростатичні

Ключові словавсмоктування вуглеводнів, декомпресійне розущільнення, нафтогазоносність докембрійського фундаменту, тектонокесонний ефект