Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації

ЗаголовокФормування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2020
АвториШадріна, РЮ, Горюнова, ІІ, Блюм, ЯБ, Ємець, АІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2020.09.077
Номер видання9
РозділБіологія
Нумерація сторінок77-85
Дата публікації9/2020
МоваУкраїнська
Анотація

Проведено морфологічний та цитологічний аналіз проростків коренів Arabidopsis thaliana і досліджено процес індукції аутофагії в їх клітинах за умов мікрогравіатації. Встановлено істотне порушення розвитку коренів проростків і збільшення кількості аутофагосом в епідермальних клітинах перехідної зони кореня на 6-ту добу вирощування за умов кліностатування, а також поступове зменшення їх кількості на 9-ту і 12-ту добу порівняно з контрольними рослинами, що може свідчити про адаптацію до умов зміненої гравітації. Результати транскрипційного аналізу активності генів родини atg8 (atg8a, atg8b, atg8c, atg8d, atg8e, atg8f, atg8g, atg8h та atg8i), залучених до реалізації початкових етапів аутофагії (6—12 діб кліностатування), свідчать про залежний від часу характер змін рівня експресії більшості цих генів. Зокрема, зареєстровано підвищення рівня експресії генів atg8a, atg8c, atg8d на 6-ту добу, поступове їх зниження на 9-ту добу і різке зниження після 12 діб кліностатування порівняно з контролем. Також встановлено значне (порівняно з контролем) підвищення рівня експресії генів atg8e, atg8f та atg8i на 6-, 9- та 12-ту добу. Отримані результати дають підставу стверджувати, що досліджувані гени atg8 є специфічними для реалізації початкових етапів аутофагії, індукованої мікрогравітацією.

Ключові словаArabidopsis thaliana, аутофагія, аутофагосоми, гени atg8, кліностатування, мікрогравітація