Синтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2-xLnxBIV1-xBxIIIO4(BIV=Sn, Ti, BIII=Sc, In)

ЗаголовокСинтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2-xLnxBIV1-xBxIIIO4(BIV=Sn, Ti, BIII=Sc, In)
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2021
АвториТітов, ЮО, Слободяник, МС, Чумак, ВВ, Тимошенко, МВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2021.01.077
Номер видання1
РозділХімія
Нумерація сторінок77-83
Дата публікації1/2021
МоваУкраїнська
Анотація

Методами порошкової рентгенівської дифрактометрії встановлено можливість гетеровалентного заміщення атомів А- і В-позицій в одношаровій шаруватій перовськітоподібній структурі титанату та станату стронцію Sr2BIVO4 (BIV = Ti, Sn) за типом Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 (Ln = La – Tb, BIV = Ti, Sn, BIII = Sc, In). Визначено межі гетеровалентного заміщення атомів А- і В-позицій та кристалографічні параметри синтезованих фаз Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 з одношаровою структурою. Встановлено утворення неперервної області фаз з одношаровою структурою в 10 системах: Sr2–xLnxTi1–xScxO4 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu), Sr2–xLnxTi1–xInxO4 (Ln = La, Pr), Sr2–xLaxSn1–xScxO4, Sr2–xLnxSn1–xInxO4 (Ln = La, Pr). Збільшення ступеня гетеровалентного заміщення атомів у цих системах спричиняє пониження симетрії кристалічної ґратки фаз з тетрагональної (просторова група I4/mmm) до взаємозв’язаної з нею ромбічної. У решти дослідже них систем Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 зафіксовано існування неширокої (величина х значно менше 1) області фаз з одно-шаровою структурою на основі Sr3BIVO7. Характер фазових співвідношень у системах Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4  (Ln = La – Tb, BIII = Sc, In) (BIV = Sn, Ti) та лінійний тип концентраційних залежностей параметрів при-ведених тетрагональних елементарних комірок фаз Sr2–xLnxBIV1–xBxIIIO4 з одношаровою структурою свідчать про те, що за своєю природою зазначені фази являють собою ряди твердих розчинів у псевдобінарних системах Sr2BIVO4 – SrLnBIIIO4 (BIV = Ti, Sn, BIII = Sc, In). Одержані дані можуть бути використані для регулювання функціональних властивостей титанатів і станатів Sr2BIVO4 та матеріалів на їх основі, а також для вирішення задачі цілеспрямованого пошуку нових сполук типу An+1BnO3n+1 з шаруватою перовськітоподібною структурою.

Ключові словаізоморфізм, рентгенівська порошкова дифрактометрія, тверді розчини, шарувата перовськітоподібна структура