Ядро стійкості векторної задачі оптимізації за умов збурень критеріальних функцій

ЗаголовокЯдро стійкості векторної задачі оптимізації за умов збурень критеріальних функцій
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2021
АвториЛебєдєва, ТТ, Семенова, НВ, Сергієнко, ТІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2021.01.017
Номер видання1
РозділІнформатика та кібернетика
Нумерація сторінок17-23
Дата публікації1/2021
МоваУкраїнська
Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу невизначеності у вхідних даних на розв’язки задачі оптимізації з багатьма критеріями. В задачах оптимізації, в тому числі векторних, малі похибки у вхідних даних можуть привести до розв’язків, які сильно відрізняються від істинних. Викладені результати проведених досліджень дозволили розширити відомий клас стійких векторних оптимізаційних задач — стійких в сенсі не перервності знизу за Хаусдорфом точково-множинного відображення, що характеризує залежність множини оп тимальних розв’язків задачі від її вихідних даних. Для векторної задачі пошуку Парето-оптимальних розв’язків з неперервними частковими критеріальними функціями і множиною допустимих роз в’язків довільної структури встановлено умови стійкості щодо збурень вхідних даних векторного критерію шляхом вивчення множин розв’язків, що стійко належать та стійко не належать множині Парето.

Ключові словавекторна задача оптимізації, векторний критерій, збурення вхідних даних, множина Слейтера, множина Смейла, Парето–оптимальні розв’язки, стійкість, ядро стійкості