Біохімія

Посилення кисневотранспортної функції еритроцитів після гіпотермічного зберігання під дією низькомолекулярної фракції кордової крові людини і препарату Актовегін

Гулевський ОК, Ахатова ЮС, Жаркова ЄЄ. Посилення кисневотранспортної функції еритроцитів після гіпотермічного зберігання під дією низькомолекулярної фракції кордової крові людини і препарату Актовегін. 2020 ;(11):85-91.

Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину

Рушковський СР, Курінний ДА, Демченко ОМ, Пілінська МА. Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину. 2019 ;(9):82-87.

Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК

Мартиненко ОI, Кириленко ТК, Степанюгiн АВ, Плоднiк ДП, Говорун ДМ. Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК. 2014 ;(1):168-173.

Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору

Секан АС, Iсаєнков СВ. Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору. 2014 ;(3):158-163.

Сторінки