Біологія

Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку

Бубряк II, Дмитрiєв ОП, Бубряк ОА, Гродзинський ДМ, Акiмкiна ТВ. Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку. 2014 ;(4):139-147.

Стiйкiсть мiкромiцетiв, видiлених iз чорнозему звичайного i техноземiв, до сумiсної дiї кадмiю, нiкелю, купруму, цинку i плюмбуму

Гришко ВМ, Корiновська ОМ, Крумова Е, Ангелова М. Стiйкiсть мiкромiцетiв, видiлених iз чорнозему звичайного i техноземiв, до сумiсної дiї кадмiю, нiкелю, купруму, цинку i плюмбуму. 2014 ;(10):144-153.

Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем

Карпець ЮВ, Колупаєв ЮЄ, Ястреб ТО, Горєлова ОІ, Шкляревський МА, Дмитрієв ОП. Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем. 2019 ;(3):89-97.

Вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа) кордової крові людини на структурно-функціональні властивості еритроцитів після гіпотермічного зберігання

Гулевський ОК, Жаркова ЄЄ. Вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа) кордової крові людини на структурно-функціональні властивості еритроцитів після гіпотермічного зберігання. 2019 ;(3):84-88.

Ситуацiя зростаючого пресу генетичних аномалiй в диплоїдно-полiплоїдних популяцiях щипiвок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis)

Межжерiн СВ, Циба АА, Межжерiна ДС, Пухтаєвич ПП. Ситуацiя зростаючого пресу генетичних аномалiй в диплоїдно-полiплоїдних популяцiях щипiвок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis). 2014 ;(6):140-145.

Порiвняння впливу цитостатичних сполук похiдного малеiмiду та 5-фторурацилу на морфофункцiональний стан печiнки щурiв за умов хемоiндукованого канцерогенезу колоректального раку

Данилов МО, Островська ГВ, Рибальченко ВК. Порiвняння впливу цитостатичних сполук похiдного малеiмiду та 5-фторурацилу на морфофункцiональний стан печiнки щурiв за умов хемоiндукованого канцерогенезу колоректального раку. 2014 ;(7):140-144.

Сторінки