Екологія

Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників

Попов МО, Альохіна ОВ, Русин БП, Кошовий ВВ, Івантишин ОЛ. Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників. 2019 ;(11):100-110.

Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття

Ткаченко ВС, Бойченко СГ. Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття. 2014 ;(4):172-180.

Радiоекологiчнi дослiдження на мiсцях паливних радiоактивних випадiнь в Чорнобильськiй зонi вiдчуження

Липська АI, Желтоножський ВА, Нiколаєв ВI, Шитюк ВА, Кулiч НВ, Чурюмов ВI. Радiоекологiчнi дослiдження на мiсцях паливних радiоактивних випадiнь в Чорнобильськiй зонi вiдчуження. 2016 ;(6):133-139.

Сторінки