Інформатика та кібернетика

Існування розв’язків та метод розв’язання лексикографічної задачі опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв

Семенова НВ, Ломага ММ, Семёнов ВВ. Існування розв’язків та метод розв’язання лексикографічної задачі опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв. 2020 ;(12):19-27.

Стійкість за векторним критерієм задачі частково цілочислової оптимізації з квадратичними критеріальними функціями

Лебєдєва ТТ, Семенова НВ, Сергієнко ТІ. Стійкість за векторним критерієм задачі частково цілочислової оптимізації з квадратичними критеріальними функціями. 2020 ;(10):15-21.

Ітераційні методи для обчислення зважених псевдообернених матриць зі змішаними вагами на основі їх розвинення у матричні степеневі ряди

Варенюк НА, Галба ЄФ, Сергієнко ІВ, Тукалевська НІ. Ітераційні методи для обчислення зважених псевдообернених матриць зі змішаними вагами на основі їх розвинення у матричні степеневі ряди. 2020 ;(8):19-25.

Сторінки