Інформатика та кібернетика

Про нові протоколи обміну ключами, що базуються на псевдовипадкових блуканнях в структурі інциденції

Романчик-Полубець У, Устименко ВО. Про нові протоколи обміну ключами, що базуються на псевдовипадкових блуканнях в структурі інциденції. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(1):41-49.

Інтерлінація функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих із збереженням класу диференційовності

Сергієнко ІВ, Литвин ОМ, Литвин ОО, Ткаченко ОВ, Грицай ОЛ. Інтерлінація функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих із збереженням класу диференційовності. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(1):31-35.

Сторінки