Інформатика та кібернетика

Метод узагальненого оберненого оператора в задачi оптимального управлiння лiнiйними багатозв’язними статичними об’єктами

Скурiхiн ВI, Гриценко ВI, Житецький ЛС, Соловчук КЮ. Метод узагальненого оберненого оператора в задачi оптимального управлiння лiнiйними багатозв’язними статичними об’єктами. 2014 ;(8):57-66.

Сторінки