Матеріалознавство

Наночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють

Нікітченко ЮВ, Клочков ВК, Кавок НС, Карпенко НО, Сєдих ОО, Нікітченко ІВ, Божков АІ, Єфімова СЛ, Семіноженко ВП. Наночастинки діоксиду церію та метформін підвищують надійність прооксидантно/ антиоксидантного балансу та збільшують |виживаність щурів, що старіють. 2020 ;(10):35-44.

Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації

Лобанов ЛМ, Асніс ЮА, Піскун НВ, Статкевич ІІ. Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації. 2020 ;(8):51-56.

Ортованадатні наночастинки сповільнюють прискорене старіння щурів запобігаючи оксидативним ушкодженням

Нікітченко ЮВ, Клочков ВК, Кавок НС, Карпенко НО, Сєдих ОО, Божков АІ, Малюкін ЮВ, Семіноженко ВП. Ортованадатні наночастинки сповільнюють прискорене старіння щурів запобігаючи оксидативним ушкодженням. 2020 ;(7):43-51.

Вплив добавки міді на стабільність у фізіологічних розчинах біокераміки на основі біогенного гідроксіапатиту та натрійборосилікатного скла

Сич ОЄ, Бошицька НВ, Куда ОА, Демида МБ, Пінчук НД, Томила ТВ, Батаєв ЮМ, Батаєв ММ, Проценко ЛС, Будилiна ОМ. Вплив добавки міді на стабільність у фізіологічних розчинах біокераміки на основі біогенного гідроксіапатиту та натрійборосилікатного скла. 2020 ;(3):55-62.

Особливості формування фаз NiCx (x ⩽ 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт

Наконечна ОІ, Білявина НМ, Іваненко КО, Курилюк АМ, Душейко МГ, Макара ВА. Особливості формування фаз NiCx (x ⩽ 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт. 2020 ;(3):47-54.

Сторінки