Механіка

Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву

Дмитрієва ЄО, Камінський АО, Курчаков ЄЄ. Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву. 2020 ;(5):17-30.

Про когезійну зону передруйнування біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів

Камінський АО, Дудик МВ, Решітник ЮВ. Про когезійну зону передруйнування біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів. 2020 ;(4):34-42.

Про вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям

Багно ОМ. Про вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям. 2020 ;(4):25-33.

Про вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини

Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини. 2020 ;(2):15-23.

Про вплив шару ідеальної стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям

Багно ОМ. Про вплив шару ідеальної стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям. 2020 ;(1):24-32.

Сторінки