Механіка

Про вплив початкових напружень на фазові швидкості акустичних хвиль у стисливому пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини

Багно ОМ. Про вплив початкових напружень на фазові швидкості акустичних хвиль у стисливому пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини. 2019 ;(4):21-30.

Стiйкiсть та закритична поведiнка двошарових цилiндричних оболонок iз частковим “неприклеєм” при дiї осьового стискання

Ободан НI, Прокопало ЄФ, Громов ВО. Стiйкiсть та закритична поведiнка двошарових цилiндричних оболонок iз частковим “неприклеєм” при дiї осьового стискання. 2014 ;(3):70-74.

Сторінки