Механіка

Концентрація напружень біля кутової точки межі поділу середовищ за наявності маломасштабних міжфазних зсувних тріщин, що виходять з неї

Назаренко ВМ, Кіпніс ОЛ. Концентрація напружень біля кутової точки межі поділу середовищ за наявності маломасштабних міжфазних зсувних тріщин, що виходять з неї. 2016 ;(12):29-35.

Точнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву

Сторожук ЄА, Яцура АВ, Комарчук СМ, Пiголь ОВ. Точнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву. 2016 ;(11):28-35.

Сторінки