Механіка

Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості нормальних хвиль у пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини

Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості нормальних хвиль у пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. 2019 ;(1):23-32.

Про поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих матерiалах з початковими напруженнями при проковзуваннi шарiв

Глухов АЮ. Про поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих матерiалах з початковими напруженнями при проковзуваннi шарiв. 2016 ;(8):33-39.

Моделювання ефекту Баушингера в ортотропних матерiалах з iзотропно-кiнематичним змiцненням в умовах iзотермiчного та неiзотермiчного навантажень

Бастун ВМ, Подiльчук IЮ. Моделювання ефекту Баушингера в ортотропних матерiалах з iзотропно-кiнематичним змiцненням в умовах iзотермiчного та неiзотермiчного навантажень. 2016 ;(7):39-48.

Сторінки