Карбідні перетворення в процесі отримання хромової карбідосталі евтектичного типу

1Шевченко, ОМ
1Максимова, ГО
1Даниленко, МІ
1Ковиляєв, ВВ
1Фірстов, СО
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:83-91
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.06.083
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Українська
Анотація: 

Методами растрової та електронної мікроскопії проведено дослідження структури та карбідного складу хромової карбідосталі. Визначено присутність двох різновидів карбідів – більш крупних овальної форми з досить чіткою огранкою та у вигляді тонких евтектоїдних пластин, що утворюють колонії. Було уточнено стадії синтезу карбідів, а також їх перетворень при гарячій деформації та відпалі. Ділянки структури з високим вмістом хрому складаються переважно з (Cr, Fe)7C3 та незначних залишків Cr3C2; невеликі карбіди, що знаходяться у ділянках з великим вмістом заліза, зазнають подальшого карбідного перетворення у більш низький карбід хрому (Cr, Fe)23C6.

Ключові слова: гаряче пресування, карбіди хрому, карбідосталь