Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 372 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2016
1Зінченко ВД, 1Головіна КМ, 1Горяча ІП, 1Воловельська ЄЛ. Індукція озоном адаптивної відповіді еритроцитів барана на холодовий стрес. 2016 ;(2):101-107.
1Макаров ВЛ, 2Демків ІІ. Інтегральний інтерполяційний ланцюговий дріб типу Тіле. 2016 ;(1):12-18.
1Хімач НЮ, 1Полункін ЄВ, 2Філоненко ММ, 1Мельникова СЛ. Активація каталізатора синтезу метанолу шляхом механічної дії. 2016 ;(3):86-92.
1Галкін ОА. Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k-найближчих сусідів. 2016 ;(2):25-30.
1Толстов ОЛ, 2Маланчук ОМ, 3Климчук ДО, 1Матюшов ВФ, 1Лебедєв ЄВ. Бактерицидні полімерні композити на основі полівінілбутиралю і органомодифікованого SiO2, який містить іони срібла. 2016 ;(1):74-80.
1Гулевський ОК, 1Жаркова ЄЄ. Відновлення морфофункціональних властивостей еритроцитів донорської крові після гіпотермічного зберігання. 2016 ;(3):93-97.
1Матлай ЛМ. Вапняковий нанопланктон у крейдових відкладах Кримського континентального схилу (за матеріалами 37-го рейсу судна "Академік Вернадський"). 2016 ;(2):69-74.
1Крупська ТВ. Властивості композитної системи на основі високодисперсного кремнезему і рифампіцину. 2016 ;(4):78-85.
1Ємець ОО, 2Барболіна ТМ. Властивості лінійних безумовних задач оптимізації на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю. 2016 ;(2):31-37.

Сторінки