Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 504 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
1Мельнічук НС, 1Ткачук ЗЮ. Інгібування гемаглютенін-гліканової взаємодії комплексами олігорибонуклеотидів з D-манітолом. 2018 ;(1):92-99.
1Зінь ІМ, 1Корній СА, 2Карпенко ОВ, 1Тимусь МБ, 1Хлопик ОП, 1Похмурський ВІ. Інгібування корозії алюмінієвого сплаву продуктами мікробіологічного синтезу. 2018 ;(2):93-101.
Поліщук ОВ, 1Семеніхін АВ, Топчій НМ, 1Золотарьова ОК. Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму. 2018 ;(4):94-101.
1Макаров ВЛ, 2Пагіря ММ. Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими C-дробами. 2018 ;(3):12-21.
1Шпеник ОБ, 1Завілопуло АМ, 1Пилипчинець ОВ. Іонізація телуру в газовій фазі електронами. 2018 ;(5):44-52.
1Матлай ЛМ. Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя. 2018 ;(2):71-84.
1Дьоміна ЕА, Стаховський ЕО, Сафронова ОВ, Дружина МО, Маковецька ЛІ, Главін ОА, Семиглазова ТВ. Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози. 2018 ;(4):102-109.
1Гутлянський ВЯ, 1Нєсмєлова ОВ, 1Рязанов ВІ. Вибухові розв’язки та мертві зони для напівлінійних рівнянь. 2018 ;(4):9-15.
Зеленський ВС, Декрет ВА. Визначення критичних параметрів в задачі стійкості елементів конструкцій із шаруватого композитного матеріалу. 2018 ;(4):36-40.
1Тітов ЮО, 1Білявина НМ, 1Слободяник МС, 1Тимошенко МВ, 2Чумак ВВ. Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури. 2018 ;(3):104-109.

Сторінки