Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 1228 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2019
Соломянний РМ, Броварець ВC, 1Шабликіна ОВ, 1Москвіна ВС, 1Хиля ВП. 8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю. 2019 ;(5):75-81.
1Федоровський ОД, 1Хижняк АВ, 1Седлерова ОВ, Товстюк ЗМ, Єфіменко ТА, Порушкевич АЮ. Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів. 2019 ;(4):57-65.
Сірик ОО, Самченко ЮМ, Полторацька ТП, Крикля СО, Трохимчук АК. Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на основі полівінілформалю. 2019 ;(6):54-60.
Вацеба ТС, Соколова ЛК, 1Пушкарьов ВВ, 1Ковзун ОІ, 1Пушкарьов ВМ, 1Тронько МД. Активація протеїнкінази p70S6K1 у мононуклеарних клітинах крові хворих на рак та діабет. 2019 ;(9):99-104.
Орлюк МІ, Іщенко МВ. Аналіз деформації земної поверхні за даними глобальних навігаційних супутникових сиcтем з її новітніми рухами на території України. 2019 ;(8):59-68.
1Гулевський ОК, Моісєєва НМ, Горіна ОЛ. Антиапоптотична дія нейропептиду лей-енкефаліну щодо лейкоцитів донорської крові, підданих холодовому стресу. 2019 ;(4):94-100.
Кліщук БА, 1Салімов РР, 1Стефанчук МВ. Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі. 2019 ;(2):17-22.
1Чекман ІС, 2Бєленічев ІФ, 3Сирова ГО, 4Горчакова НО, 2