Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 1150 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2019
Кліщук БА, 1Салімов РР, 1Стефанчук МВ. Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі. 2019 ;(2):17-22.
Христофоров ЛМ. Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу. 2019 ;(1):40-46.
1Гулевський ОК, 1Жаркова ЄЄ. Вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа) кордової крові людини на структурно-функціональні властивості еритроцитів після гіпотермічного зберігання. 2019 ;(3):84-88.
Конотоп ЄО, Карпець Л-А, Зінченко АВ, Лопатько СК, Коваленко МС, Смірнов ОЄ. Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L. 2019 ;(1):86-92.
1Мейш ВФ, 1Мейш ЮА, 1Бєлов ЄД. До постановки динамічних задач теорії дискретно поздовжньо підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат. 2019 ;(3):29-34.
Фещенко ІС. Достатня умова для того, щоб сума доповнювальних підпросторів була доповнювальною. 2019 ;(1):10-15.
Бартащук ОВ. Еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту у фанерозої. 2019 ;(3):62-71.
1Аноп АВ. Еліптичні за Лавруком крайові задачі для однорідних диференціальних рівнянь. 2019 ;(2):3-11.
1Омельчук АО, Грицай ЛВ. Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію в хлоридно-оксидних розплавах. 2019 ;(1):63-71.
1Гутлянський ВЯ, 1Рязанов ВІ, Якубов E, 2Єфімушкін АС. Задачі в областях без (А)-умови. 2019 ;(3):17-24.

Сторінки