Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 417 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
Мельнічук НС, 1Ткачук ЗЮ. Інгібування гемаглютенін-гліканової взаємодії комплексами олігорибонуклеотидів з D-манітолом. 2018 ;(1):92-99.
Потоцька ВВ, Гічан ОІ, Скриптун ІМ, Омельчук АО. Вплив товщини приелектродного шару на дифузійний імпеданс. 2018 ;(1):34-42.
Оленєва ВД, Литвин ДІ, 1Ємець АІ, 1Блюм ЯБ. Вплив УФ-В на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок. 2018 ;(1):100-109.
Мейш ВФ, Мейш ЮА, Бєлов ЄД. Динаміка конічних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях. 2018 ;(1):29-33.
Гуров ЄП, Николаєнко МА, 1Шевчук ОА, Ямниченко АЮ. Кам’янецька імпактна структура на Українському щиті. 2018 ;(1):53-59.
1Бошицька НВ. Нанодисперсний феромагнітний порошок α-Fe, отриманий синтезом із цитратів заліза, для медичного призначення. 2018 ;(1):43-52.
1Чекман ІС, 2Казакова ОО, 1Довгань РС, Нагорна ОО, Бєленічев ІФ, Горчакова НО, Бухтіярова НВ, Сирова ГО, 1Загородний МІ. Оригінальний метаболітотропний препарат — елгацин: квантово-хімічні властивості та особливості фармакологічної дії. 2018 ;(1):86-91.
Романчук ІФ, Сахацький ОІ, 1Апостолов ОА. Оцінка вологості грунту за допомогою супутникових знімків Sentinel-2 (на прикладі Баришівського полігону Київської області). 2018 ;(1):60-66.
Варварін АМ, Левицька СІ, Брей ВВ. Парофазна конденсація етиллактату до лактиду на SnO2/SiO2 каталізаторі. 2018 ;(1):73-79.
1Курдаченко ЛА, 1Субботін ІЯ, Семко ММ. Про аналоги деяких теоретико-групових понять та результатів для алгебр Лейбніца. 2018 ;(1):10-14.

Сторінки