Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 386 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2017
Андреєв КМ, Єгорова ІЄ. Єдиність розв’язку задачі Рімана — Гільберта для хвилі розрідження рівняння Кортевега — де Фріза. 2017 ;(11):3-9.
1Карнаухов ВГ, 2Козлов ВІ, 2Карнаухова ТВ. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів шарнірно опертої в’язкопружної пластини з п’єзосенсорами з врахуванням геометричної нелінійності та деформацій поперечного зсуву. 2017 ;(11):37-43.
Каневський ВА, Осінський СП, 1Пушкарьов ВМ. Вплив лазерного опромінення (384 нм) карциноми легенів Льюїс на розмір пухлини і утворення метастазів. 2017 ;(11):90-93.
1Вовк ІВ, 1Малюга ВС. Генерація автоколивань при обтіканні циліндра з плоским спліттером. 2017 ;(11):30-36.
1Пономаренко ОМ, Возняк ДК, Самчук АІ, Бельський ВМ. До походження флюориту Сущано-Пержанської рудної зони (Український щит). 2017 ;(11):52-58.
Ткаченко ВС, Бойченко СГ. Екотопічні трансформації степових екосистем під впливом кліматичних змін у другій половині ХХ та на початку ХХІ століть. 2017 ;(11):94-102.
Бастун ВМ, Подільчук ІЮ. Ефект Баушингера у товстостінних циліндричних посудинах тиску з відкритим торцем. 2017 ;(11):24-29.
Межжерін СВ, Салій ТВ, Циба ОО, Лосєв ОО. Життєві потенціали амфіміктичних і апоміктичних щиповок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis): порівняння за зараженістю трипаносомами і числу ядерних фрагментацій. 2017 ;(11):83-89.
Муць НМ, Аксельруд ЛГ, Гладишевський РЄ. Кристалохімічні особливості інтерметаліду Pr(Ni0.2Al0.3Ge0.5)1.8. 2017 ;(11):67-75.
Гефтер СЛ, Півень ОЛ. Неявне лінійне різницеве рівняння у просторах Фреше. 2017 ;(6):3-8.

Сторінки