Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 585 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
Лось ВМ. 2b-анізотропні простори Хермандера в циліндричних областях. 2018 ;(6):3-11.
Гузь ОМ, 1Багно ОМ. On the acoustic waves in a layer of a viscous fluid interacting with the elastic half-space. 2018 ;(6):40-48.
Суярко ВГ, Іщенко ЛВ. Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу. 2018 ;(11):63-67.
Юрик ІІ. Інваріантні розв’язки системи рівнянь Ейлера, що задовольняють умови Ренкіна—Гюгоніо. 2018 ;(7):10-19.
1Мельнічук НС, 1Ткачук ЗЮ. Інгібування гемаглютенін-гліканової взаємодії комплексами олігорибонуклеотидів з D-манітолом. 2018 ;(1):92-99.
1Зінь ІМ, 1Корній СА, 2Карпенко ОВ, 1Тимусь МБ, 1Хлопик ОП, 1Похмурський ВІ. Інгібування корозії алюмінієвого сплаву продуктами мікробіологічного синтезу. 2018 ;(2):93-101.
Поліщук ОВ, 1Семеніхін АВ, Топчій НМ, 1Золотарьова ОК. Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму. 2018 ;(4):94-101.
Кашпур ОФ, Хлобистов ВВ. Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком. 2018 ;(8):12-17.
1Макаров ВЛ, 2Пагіря ММ. Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими C-дробами. 2018 ;(3):12-21.
1Шпеник ОБ, 1Завілопуло АМ, 1Пилипчинець ОВ. Іонізація телуру в газовій фазі електронами. 2018 ;(5):44-52.

Сторінки