Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 473 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
1Мельнічук НС, 1Ткачук ЗЮ. Інгібування гемаглютенін-гліканової взаємодії комплексами олігорибонуклеотидів з D-манітолом. 2018 ;(1):92-99.
1Зінь ІМ, 1Корній СА, 2Карпенко ОВ, 1Тимусь МБ, 1Хлопик ОП, 1Похмурський ВІ. Інгібування корозії алюмінієвого сплаву продуктами мікробіологічного синтезу. 2018 ;(2):93-101.
1Макаров ВЛ, 2Пагіря ММ. Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими C-дробами. 2018 ;(3):12-21.
1Матлай ЛМ. Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя. 2018 ;(2):71-84.
1Тітов ЮО, 1Білявина НМ, 1Слободяник МС, 1Тимошенко МВ, 2Чумак ВВ. Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури. 2018 ;(3):104-109.
1Кушнір СВ. Вплив структурування у воді на тиск її насичених парів та величину поверхневого натягу. 2018 ;(3):80-86.
1Потоцька ВВ, 2Гічан ОІ, 1Скриптун ІМ, 1Омельчук АО. Вплив товщини приелектродного шару на дифузійний імпеданс. 2018 ;(1):34-42.
1Оленєва ВД, 1Литвин ДІ, 1Ємець АІ, 1Блюм ЯБ. Вплив УФ-В на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок. 2018 ;(1):100-109.
1Назаренко ВМ, 1Кіпніс ОЛ. Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутовій точці межі поділу середовищ. 2018 ;(3):36-42.
1Мейш ВФ, 1Мейш ЮА, 1Бєлов ЄД. Динаміка конічних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях. 2018 ;(1):29-33.

Сторінки