Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 1176 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2019
Соломянний РМ, Броварець ВC, 1Шабликіна ОВ, 1Москвіна ВС, 1Хиля ВП. 8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю. 2019 ;(5):75-81.
1Федоровський ОД, 1Хижняк АВ, 1Седлерова ОВ, Товстюк ЗМ, Єфіменко ТА, Порушкевич АЮ. Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів. 2019 ;(4):57-65.
1Гулевський ОК, Моісєєва НМ, Горіна ОЛ. Антиапоптотична дія нейропептиду лей-енкефаліну щодо лейкоцитів донорської крові, підданих холодовому стресу. 2019 ;(4):94-100.
Кліщук БА, 1Салімов РР, 1Стефанчук МВ. Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі. 2019 ;(2):17-22.
Христофоров ЛМ. Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу. 2019 ;(1):40-46.
1Гулевський ОК, 1Жаркова ЄЄ. Вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа) кордової крові людини на структурно-функціональні властивості еритроцитів після гіпотермічного зберігання. 2019 ;(3):84-88.
Романчук СМ. Вплив Х-опромінення на експресію гена β-глюкозидази PYK 10 в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 2019 ;(5):91-96.
Конотоп ЄО, Карпець Л-А, Зінченко АВ, Лопатько СК, Коваленко МС, Смірнов ОЄ. Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L. 2019 ;(1):86-92.
Ванєєва ОО. Групоїди еквівалентності класів нелінійних еволюційних рівнянь другого порядку. 2019 ;(5):3-10.
Семенюк МП, Трач ВМ, Жукова НБ. Деформування тришарових циліндричних оболонок з трансверсально пружним заповнювачем в околі критичного стиску. 2019 ;(5):44-55.

Сторінки