Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 1202 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2019
Соломянний РМ, Броварець ВC, 1Шабликіна ОВ, 1Москвіна ВС, 1Хиля ВП. 8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю. 2019 ;(5):75-81.
1Федоровський ОД, 1Хижняк АВ, 1Седлерова ОВ, Товстюк ЗМ, Єфіменко ТА, Порушкевич АЮ. Інформаційно-методичне забезпечення аерокосмічного моніторингу морського шельфу для виявлення аномалій над покладами вуглеводнів. 2019 ;(4):57-65.
Сірик ОО, Самченко ЮМ, Полторацька ТП, Крикля СО, Трохимчук АК. Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на основі полівінілформалю. 2019 ;(6):54-60.
1Гулевський ОК, Моісєєва НМ, Горіна ОЛ. Антиапоптотична дія нейропептиду лей-енкефаліну щодо лейкоцитів донорської крові, підданих холодовому стресу. 2019 ;(4):94-100.
Кліщук БА, 1Салімов РР, 1Стефанчук МВ. Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі. 2019 ;(2):17-22.
1Максименко ЛО, Горб ТЮ. Властивості низькомолекулярних каротоворицинів, виділених з природних ізолятів Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. 2019 ;(6):67-74.
Христофоров ЛМ. Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу. 2019 ;(1):40-46.
Безродна ТВ, Антоненко ОІ, Косянчук ЛФ, Рощин ОМ, Безродний ВІ, Негрійко АМ, Ясковець АО. Вплив кремнезему на спектральні і фотофізичні властивості родамін 6Ж в поліуретановій матриці. 2019 ;(7):36-43.
1Гулевський ОК, 1Жаркова ЄЄ. Вплив низькомолекулярної фракції (до 10 кДа) кордової крові людини на структурно-функціональні властивості еритроцитів після гіпотермічного зберігання. 2019 ;(3):84-88.
Шевченко ІВ. Вплив сонячної енергії на самоорганізацію молекул води. Добові, річні та 11-річні варіації. 2019 ;(6):61-66.

Сторінки