Нанодисперсний феромагнітний порошок α-Fe, отриманий синтезом із цитратів заліза, для медичного призначення

1Бошицька, НВ
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:43-52
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.043
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Українська
Анотація: 

Розроблено нанодисперсний феромагнітний порошок α-Fe з комплексом фізико-хімічних властивостей (фазовий склад, висока питома поверхня, хімічна стійкість у плазмі крові і тканинній рідині), необхідних для використання в медичних цілях. Нанодисперсний феромагнітний порошок α-Fe отримано методом низькотемпературного (350—400 °С) розкладання/відновлення солей цитратів у середовищі водню. Його питома поверхня 31,4 м2/г, фізико-хімічна стабільність у плазмі крові вища порівняно із стандартними порошками α-Fe — ПЖРВ 3.200.26 і карбонільним залізом (ТУ 6—09—3000—78). Завдяки високим показникам питомої поверхні і магнітних характеристик феромагнітний порошок α-Фе можна рекомендувати як магнітну основу для створення композиційних матеріалів медичного призначення.

Ключові слова: порошок заліза, стабільність, феромагнітний порошок