Механіка

Побудова моделi деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватого композита на основi деформацiйного критерiю мiкромiцностi

Хорошун ЛП. Побудова моделi деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватого композита на основi деформацiйного критерiю мiкромiцностi. 2014 ;(6):65-73.

Про вплив скінченних початкових деформацій на параметри хвильового процесу в системі, що складається з шару ідеальної рідини та пружного півпростору

Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на параметри хвильового процесу в системі, що складається з шару ідеальної рідини та пружного півпростору. 2019 ;(2):31-39.

Сторінки