Біофізика

Захисний ефект монохроматичного червоного світла LED від оксидативної дії надвисокочастотного електромагнітного випромінювання

1Цибулін ОС, 2Якименко ІЛ, 3Сидорик ЄП. Захисний ефект монохроматичного червоного світла LED від оксидативної дії надвисокочастотного електромагнітного випромінювання. 2016 ;(4):118-124.
Розділ: 

Повна множина H-зв’язаних гомоасоціатів 9-метилгуаніну за участю мутагенних таутомерів: квантово-механічне дослідження

1Глушенков АМ, 1Говорун ДМ. Повна множина H-зв’язаних гомоасоціатів 9-метилгуаніну за участю мутагенних таутомерів: квантово-механічне дослідження. 2016 ;(3):98-106.
Розділ: 

Моделювання динаміки тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексі з інгібітором SB-219383 з використанням QM/MM підходу

1Микуляк ВВ, 2Войтешенко ІС, 1Корнелюк ОІ. Моделювання динаміки тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексі з інгібітором SB-219383 з використанням QM/MM підходу . 2016 ;(1):99-104.
Розділ: 

Збудження–гальмування гладеньких м’язів шлунка при взаємодії з нанорозмірним матеріалом діоксиду титану

Цимбалюк ОВ, Науменко АМ, Нипорко ОЮ, Давидовська ТЛ, Скришевський ВА. Збудження–гальмування гладеньких м’язів шлунка при взаємодії з нанорозмірним матеріалом діоксиду титану. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(10):85-93.
Розділ: 

Вплив температури і концентрації іонів Zn2+ на конформацію однониткової поліС в нейтральному розчині

Сорокін ВО, Усенко ЄЛ, Валєєв ВО. Вплив температури і концентрації іонів Zn2+ на конформацію однониткової поліС в нейтральному розчині. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(12):158-165.
Розділ: 

Вплив катіонів Ca2+ і Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій Streptococcus thermophilus та їх адгезійну взаємодію

1Анікєєва МО, 1Розанова СЛ, 1Коваленко СЄ, 1Гордієнко ОІ, 1Гордієнко ЄО. Вплив катіонів Ca2+ і Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій Streptococcus thermophilus та їх адгезійну взаємодію. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(1):159-165.
Розділ: