Механіка

Порівняння двох потенціальних когезійних моделей для прогнозування граничного рівня навантаження скінченної ортотропної пластини з похилою тріщиною

1Селіванов МФ, Процан ВВ. Порівняння двох потенціальних когезійних моделей для прогнозування граничного рівня навантаження скінченної ортотропної пластини з похилою тріщиною. 2020 ;(7):32-42.

Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами

1Григоренко ЯМ, 1Григоренко ОЯ, Крюков ММ, Яремченко СМ. Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами. 2020 ;(6):21-29.

Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву

Дмитрієва ЄО, 1Камінський АО, 1Курчаков ЄЄ. Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву. 2020 ;(5):17-30.

Сторінки