Механіка

Про вплив скінченних початкових деформацій на поверхневу нестійкість нестисливого пружного шару, що взаємодіє з півпростором ідеальної рідини

Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на поверхневу нестійкість нестисливого пружного шару, що взаємодіє з півпростором ідеальної рідини. 2021 ;(1):24-32.

Порівняння двох потенціальних когезійних моделей для прогнозування граничного рівня навантаження скінченної ортотропної пластини з похилою тріщиною

Селіванов МФ, Процан ВВ. Порівняння двох потенціальних когезійних моделей для прогнозування граничного рівня навантаження скінченної ортотропної пластини з похилою тріщиною. 2020 ;(7):32-42.

Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами

Григоренко ЯМ, Григоренко ОЯ, Крюков ММ, Яремченко СМ. Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами. 2020 ;(6):21-29.

Сторінки