Механіка

Концентрація напружень в області прямокутного отвору на бічній поверхні нелінійно-пружної ортотропної конічної оболонки

1Сторожук ЄА, 1Максимюк ВА, 1Чернишенко ІС. Концентрація напружень в області прямокутного отвору на бічній поверхні нелінійно-пружної ортотропної конічної оболонки . 2019 ;(11):41-48.

Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі

1Селіванов МФ, Чорноіван ЮО. Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі. 2019 ;(11):31-40.

Крайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням

Бистров ВМ. Крайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням. 2019 ;(10):29-37.

Застосування методу сплайн-колокації для розв'язування задач статики і динаміки конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок

Луговий ПЗ, Скосаренко ЮВ, Орленко СП. Застосування методу сплайн-колокації для розв'язування задач статики і динаміки конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок. 2019 ;(8):25-33.

Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини

Гузь ОМ, 1Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини. 2019 ;(7):26-35.

Сторінки