Механіка

Чисельний розв’язок динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поперечним ребристим наповнювачем

1Мейш ВФ, 2Павлюк АВ. Чисельний розв’язок динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поперечним ребристим наповнювачем. 2017 ;(9):55-59.

Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутовій точці межі поділу середовищ

1Назаренко ВМ, 1Кіпніс ОЛ. Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутовій точці межі поділу середовищ. 2018 ;(3):36-42.

Сторінки