Механіка

Функція Гріна тривимірного конвективного хвильового рівняння для нескінченної прямої труби

1Борисюк АО. Функція Гріна тривимірного конвективного хвильового рівняння для нескінченної прямої труби. 2015 ;(12):33-40.
Розділ: 

Основи ітераційної методології з уточненого визначення коефіцієнтів електромеханічного зв’язку в п’єзокерамічних резонаторах

1Безверхий ОІ, 1Зінчук ЛП, 1Карлаш ВЛ. Основи ітераційної методології з уточненого визначення коефіцієнтів електромеханічного зв’язку в п’єзокерамічних резонаторах. 2015 ;(12):25-32.
Розділ: 

Про вплив в’язкої рідини на квазілембовські хвилі у пружному шарі, який взаємодіє з рідким шаром

1Багно ОМ. Про вплив в’язкої рідини на квазілембовські хвилі у пружному шарі, який взаємодіє з рідким шаром. 2016 ;(4):41-48.
Розділ: 

Про квазілембовські хвилі у системі шар ідеальної рідини – стисливий пружний шар з початковими напруженнями

1Багно ОМ. Про квазілембовські хвилі у системі шар ідеальної рідини – стисливий пружний шар з початковими напруженнями. 2016 ;(3):38-47.
Розділ: 

Про нестаціонарне деформування пружного шару при змішаних граничних умовах

1Кубенко ВД. Про нестаціонарне деформування пружного шару при змішаних граничних умовах. 2016 ;(2):47-53.
Розділ: 

Про локалізацію квазілембовських хвиль у системі шар ідеальної рідини — пружний шар

1Багно ОМ. Про локалізацію квазілембовських хвиль у системі шар ідеальної рідини — пружний шар. 2016 ;(2):38-46.
Розділ: 

Моделювання нелінійного деформування ортотропних циліндричних оболонок з отвором при врахуванні ексцентриситету його підкріплення

1Чернишенко ІС, 1Комарчук СМ, 1Максимюк ВА, 1Сторожук ЄА. Моделювання нелінійного деформування ортотропних циліндричних оболонок з отвором при врахуванні ексцентриситету його підкріплення. 2016 ;(1):34-40.
Розділ: 

Про стан граничної рівноваги нелінійного анізотропного тіла з тріщиною

1Камінський АО, 1Курчаков ЄЄ. Про стан граничної рівноваги нелінійного анізотропного тіла з тріщиною. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):52-60.
Розділ: 

Про вплив характеру деформаційного зміцнення на довжину пластичної зони біля вершини тріщини в трансверсально-ізотропному матеріалі

Бастун ВМ. Про вплив характеру деформаційного зміцнення на довжину пластичної зони біля вершини тріщини в трансверсально-ізотропному матеріалі. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):44-51.
Розділ: 

Сторінки