Механіка

Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини

Гузь ОМ, 1Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини. 2019 ;(7):26-35.

До побудови чисельного алгоритму розв'язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат

1Мейш ВФ, 1Мейш ЮА, 1Бєлов ЄД. До побудови чисельного алгоритму розв'язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат. 2019 ;(6):19-24.

Про вплив початкових напружень на фазові швидкості акустичних хвиль у стисливому пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини

1Багно ОМ. Про вплив початкових напружень на фазові швидкості акустичних хвиль у стисливому пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини. 2019 ;(4):21-30.

Сторінки