Медицина

Пiдходи до оцiнки ступеня зрiлостi клiнiчних iнформацiйних технологiй на прикладi технологiй аналiзу електричної активностi серця

Чайковський IА, Войтович IД. Пiдходи до оцiнки ступеня зрiлостi клiнiчних iнформацiйних технологiй на прикладi технологiй аналiзу електричної активностi серця. 2014 ;(2):160-167.

Застосування аналогiв гонадотропiн-релiзiнг-гормону у дiвчат зi спонтанним статевим розвитком, хворих на синдром Шерешевського–Тернера

Спринчук НА. Застосування аналогiв гонадотропiн-релiзiнг-гормону у дiвчат зi спонтанним статевим розвитком, хворих на синдром Шерешевського–Тернера. 2014 ;(10):175-180.

Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro

Федорчук ОГ, Льон ГД, Якшибаєва ЮР, Горбик ГВ, Пясковська ОМ. Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro. 2014 ;(6):167-172.

Сторінки