Медицина

Активність аденозинмонофосфатактивованої протеїнкінази в лімфоцитах під дією цукрознижувальних препаратів

Соколова ЛК, 1Пушкарьов ВМ, Бєльчина ЮБ, 1Пушкарьов ВВ, 1Тронько МД. Активність аденозинмонофосфатактивованої протеїнкінази в лімфоцитах під дією цукрознижувальних препаратів. 2017 ;(6):96-100.

Взаємодія кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном з білковим, ліпідним та вуглеводним компонентами клітинної оболонки бактерій

Сімонов ПВ, Ковальова ДО, Буско ТО, Дмитренко ОП, Куліш МП, Заболотний МА, Кузьменко МО, 1Чекман ІС. Взаємодія кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном з білковим, ліпідним та вуглеводним компонентами клітинної оболонки бактерій. 2016 ;(5):125-131.

Вміст NT-proBNP у крові пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з анемією і після лікування дапагліфлозином

Соколова ЛК, 1Пушкарьов ВМ, Бєльчина ЮБ, 1Пушкарьов ВВ, Фурманова ОВ, Червякова СА, 1Ковзун ОІ, 1Тронько МД. Вміст NT-proBNP у крові пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з анемією і після лікування дапагліфлозином. 2018 ;(11):91-95.

Вплив меланін-глюканового комплексу на радіочутливість клітин хворих з передпухлинною патологією грудної залози

1Дьоміна ЕА, Смоланка ІІ, Михайленко ВМ. Вплив меланін-глюканового комплексу на радіочутливість клітин хворих з передпухлинною патологією грудної залози. 2018 ;(11):84-90.

Вплив комбінованого лікування інсуліном, метформіном та гліклазидом на експресію і активність протеїнкіназ Akt, mTOR і p70S6K у лімфоцитах хворих на цукровий діабет

Соколова ЛК, 1Пушкарьов ВМ, Бєльчина ЮБ, 1Пушкарьов ВВ, Вацеба ТС, 1Тронько МД. Вплив комбінованого лікування інсуліном, метформіном та гліклазидом на експресію і активність протеїнкіназ Akt, mTOR і p70S6K у лімфоцитах хворих на цукровий діабет. 2018 ;(8):105-109.

Вплив комбінованого лікування інсуліном та метформіном на активність 5′АМФ-активованої протеїнкінази в лімфоцитах хворих на діабет

Соколова ЛК, 1Пушкарьов ВМ, Бєльчина ЮБ, 1Пушкарьов ВВ, 1Тронько МД. Вплив комбінованого лікування інсуліном та метформіном на активність 5′АМФ-активованої протеїнкінази в лімфоцитах хворих на діабет. 2018 ;(5):100-104.

Сторінки