Медицина

Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози

1Дьоміна ЕА, Стаховський ЕО, Сафронова ОВ, Дружина МО, Маковецька ЛІ, Главін ОА, Семиглазова ТВ. Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози. 2018 ;(4):102-109.

Роль визначення мутації D112G в діагностиці хворих на синдром біологічно неактивного гормону росту серед дітей, що проживають на території України

1Спринчук НА, 2Досенко ВЄ. Роль визначення мутації D112G в діагностиці хворих на синдром біологічно неактивного гормону росту серед дітей, що проживають на території України. 2016 ;(3):107-112.

Експресія та активність позаклітинної сигнал-регульованої кінази-1/2 (ERK1/2) в нормальних тканинах та пухлинах щитоподібної залози людини

1Гуда ББ, 1Пушкарьов ВМ, 1Журавель ОВ, 1Коваленко АЄ, 1Пушкарьов ВВ, 1Таращенко ЮМ, 1Зурнаджи ЛЮ, 1Ковзун ОІ, 1Тронько МД. Експресія та активність позаклітинної сигнал-регульованої кінази-1/2 (ERK1/2) в нормальних тканинах та пухлинах щитоподібної залози людини. 2016 ;(1):105-109.

Порівняльний аналіз віддалених результатів лікування хворих з потенційно радіоіндукованими папілярними карциномами щитоподібної залози при різній тактиці хірургічного втручання

Янчій ІР, Болгов МЮ, Гулєватий СВ, 1Тронько МД. Порівняльний аналіз віддалених результатів лікування хворих з потенційно радіоіндукованими папілярними карциномами щитоподібної залози при різній тактиці хірургічного втручання. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(10):99-104.

Експресія ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA) в нормальних тканинах, доброякісних та високодиференційованих злоякісних (з наявністю метастатичного ураження та без метастазів) пухлинах щитоподібної залози людини

1Гуда ББ, 1Пушкарьов ВВ, 1Журавель ОВ, 1Коваленко АЄ, 1Пушкарьов ВМ, 1Зурнаджи ЛЮ, 1Таращенко ЮМ, 1Тронько МД. Експресія ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA) в нормальних тканинах, доброякісних та високодиференційованих злоякісних (з наявністю метастатичного ураження та без метастазів) пухлинах щитоподібної залози людини. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(10):94-98.

Магнітна нанотерапія тварин із карциносаркомою Уокер-256

1Орел ВЕ, 2Шевченко АД, 1Рихальський ОЮ, 1Романов АВ, 3Бурлака АП, 4Лукін СМ, 4Венгер ЄФ, 3Сидорик ЄП, Щепотін ІБ. Магнітна нанотерапія тварин із карциносаркомою Уокер-256. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):172-179.

Порівняльна оцінка магнітних властивостей та протипухлинного впливу суперпарамагнітних і феромагнітних наночастинок оксиду заліза в складі нанокомплексу з доксорубіцином

1Орел ВЕ, 2Шевченко АД, 1Рихальський ОЮ, 1Романов АВ, 1Орел ІВ, 3Лукін СМ, 4Бурлака АП, 3Венгер ЄФ. Порівняльна оцінка магнітних властивостей та протипухлинного впливу суперпарамагнітних і феромагнітних наночастинок оксиду заліза в складі нанокомплексу з доксорубіцином. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):113-121.

Сторінки