Медицина

Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro

Федорчук ОГ, Льон ГД, Якшибаєва ЮР, Горбик ГВ, Пясковська ОМ. Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro. 2014 ;(6):167-172.

Результати дослiдження персистенцiї прихованої хромосомної нестабiльностi в лiмфоцитах периферичної кровi практично здорових волонтерiв

Пiлiнська МА, 1Дибський СС, 1Дибська ОБ, Швайко ЛI. Результати дослiдження персистенцiї прихованої хромосомної нестабiльностi в лiмфоцитах периферичної кровi практично здорових волонтерiв. 2014 ;(7):169-175.

Дослiдження участi оксидативного стресу в розвитку радiацiйно-iндукованого ефекту свiдка в лiмфоцитах периферичної кровi людини

Шеметун ОВ, Талан ОО. Дослiдження участi оксидативного стресу в розвитку радiацiйно-iндукованого ефекту свiдка в лiмфоцитах периферичної кровi людини. 2014 ;(8):144-148.

Порiвняння ефективностi антиагрегантної терапiї у хворих на уперше виниклу i прогресуючу стенокардiю за впливом на жирнокислотний спектр фосфолiпiдiв мембран тромбоцитiв

1Завальська ТВ. Порiвняння ефективностi антиагрегантної терапiї у хворих на уперше виниклу i прогресуючу стенокардiю за впливом на жирнокислотний спектр фосфолiпiдiв мембран тромбоцитiв. 2014 ;(8):138-143.

Магнітна тераностика карциноми легені Льюїс комплексом гадопентетату димеглуміну з доксорубіцином

Орел ВЕ, Рихальський ОЮ, Головко ТС, Ганіч ОВ, Романов АВ, Орел ІВ, Бурлака АП, Лукін СМ, Венгер ЄФ. Магнітна тераностика карциноми легені Льюїс комплексом гадопентетату димеглуміну з доксорубіцином. 2016 ;(9):134-142.

Експресiя та активацiя протеїнкiнази Аkt/РКВ в нормальних тканинах, доброякiсних та високодиференцiйованих злоякiсних пухлинах щитоподiбної залози людини

Гуда ББ, Пушкарьов ВМ, Журавель ОВ, Пушкарьов ВВ, Коваленко АЄ, 1Таращенко ЮМ, Тронько МД. Експресiя та активацiя протеїнкiнази Аkt/РКВ в нормальних тканинах, доброякiсних та високодиференцiйованих злоякiсних пухлинах щитоподiбної залози людини. 2016 ;(7):120-124.

Сторінки